Vrienden van het Vechtstreekmuseum

Vrienden van het Vechtstreekmuseum

Doelstelling

De Stichting heeft als doel het bevorderen van de instandhouding van het Vechtstreekmuseum. De Stichting tracht haar doel te bereiken door bekendheid te geven aan het bestaan van het museum, door het aankopen van kunstvoorwerpen of het bijdragen daaraan, door het schenken van geldmiddelen, door het in bruikleen geven van kunstvoorwerpen en door het organiseren van activiteiten in het Vechtstreekmuseum.

Vriend worden?

Wilt u het Vechtstreekmuseum financieel ondersteunen wordt dan “Vriend van het Vechtstreekmuseum”.

Meldt u zich dan hier aan

Wat krijgt u daarvoor?

Vrij entree tot het museum gedurende het hele seizoen

  • U ontvangt de nieuwsbrief en blijft zo als eerste op de hoogte van alle nieuwe activiteiten
  • Uitnodiging voor speciale Vrienden bijeenkomsten
  • Reductie op kaarten voor geselecteerde activiteiten
  • 15% korting op aankopen in de museumwinkel

Algemene informatie

Voor de ANBI-registratie zijn de volgende gegevens beschikbaar:
Stichting Vrienden van het Vechtstreekmuseum
Diependaalsedijk 19b
3601 GH Maarssen
telefoon: +31 (0)346 554440
email: vrienden@vechtstreekmuseum.nl
Rekening nr. RABO: NL05RABO0157681904

Bestuurssamenstelling

Dhr. H.H. (Bert) Appeldoorn, voorzitter

Dhr. P.M. (Piet) Oudhof, secretaris

Dhr. R. (Ronald) Noordenbos, penningmeester

Mevr. W.A. (Lynn) Goossens, lid

Verslag 2022

In 2022 is het aantal Vrienden wederom toegenomen. Vrienden kunnen het museum gratis bezoeken, zij ontvangen de nieuwsbrief en bij speciale, samen met het museumbestuur vast te stellen, gelegenheden worden zij uitgenodigd.

Verder waren er contacten met diverse lokale bedrijven die doneren aan de stichting. Bij de werving van de ondersteuners worden zij uiteraard gewezen op de fiscale aftrekregeling op grond van de Geefwet.

Op 29 april 2022 en 9 december 2022 vonden speciaal voor de Vrienden in het Vechtstreekmuseum bijeenkomsten plaats ter gelegenheid van nieuwe wisseltentoonstellingen in het Vechtstreekmuseumwaar.

In 2022 hebben de Vrienden ook een bijdrage geleverd aan het meer professioneel inlijsten van bepaalde collectiestukken door het Vechtstreekmuseum.

Lees het verslag over 2022

 

Meld uzelf aan voor de nieuwsbrief
 © 2024 Vechtstreek Museum
Webdesign: JHmedia