Vrienden van het Vechtstreekmuseum

Vrienden van het Vechtstreekmuseum

Doelstelling

De Stichting heeft als doel het bevorderen van de instandhouding van het Vechtstreekmuseum. De Stichting tracht haar doel te bereiken door bekendheid te geven aan het bestaan van het museum, door het aankopen van kunstvoorwerpen of het bijdragen daaraan, door het schenken van geldmiddelen, door het in bruikleen geven van kunstvoorwerpen en door het organiseren van activiteiten in het Vechtstreekmuseum.

Vriend worden?

Wilt u het Vechtstreekmuseum financieel ondersteunen wordt dan “Vriend van het Vechtstreekmuseum”. Voor één persoon bedraagt de bijdrage € 16 per jaar. Voor twee personen samen bedraagt de bijdrage € 27 per jaar.

Meldt u zich dan hier aan

Wat krijgt u daarvoor?

Vrij entree tot het museum gedurende het hele seizoen

  • U ontvangt de nieuwsbrief en blijft zo als eerste op de hoogte van alle nieuwe activiteiten
  • Uitnodiging voor speciale Vrienden bijeenkomsten
  • Reductie op kaarten voor geselecteerde activiteiten
  • 15% korting op aankopen in de museumwinkel

Algemene informatie

Voor de ANBI-registratie zijn de volgende gegevens beschikbaar:
Stichting Vrienden van het Vechtstreekmuseum
Diependaalsedijk 19b
3601 GH Maarssen
telefoon: +31 (0)346 554440
email: vrienden@vechtstreekmuseum.nl
Rekening nr. RABO: NL05RABO0157681904

Bestuurssamenstelling

Dhr. H.H. (Bert) Appeldoorn, voorzitter

Dhr. P.M. (Piet) Oudhof, secretaris

Dhr. R. (Ronald) Noordenbos, penningmeester

Mevr. W.A. (Lynn) Goossens, lid

Verslag 2023

In 2023 is het aantal Vrienden wederom licht toegenomen. Vrienden kunnen het museum gratis bezoeken, zij ontvangen de nieuwsbrief en bij speciale, samen met het museumbestuur vast te stellen, gelegenheden worden zij uitgenodigd.

Verder waren er contacten met diverse lokale bedrijven die doneren aan de stichting. Bij de werving van de ondersteuners worden zij uiteraard gewezen op de fiscale aftrekregeling op grond van de Geefwet.

Op 30 september 2023 vond er speciaal voor de Vrienden in het Vechtstreekmuseum een bijeenkomst plaats ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Geloof in beeldhouwkunst’ over het leven en werk van de beeldend kunstenaar René van Seumeren. Vrienden konden bij die gelegenheid de tentoonstellingscatalogus met dezelfde titel tegen een gereduceerd tarief aanschaffen.

Meld uzelf aan voor de nieuwsbrief
 © 2024 Vechtstreek Museum
Webdesign: JHmedia