ANBI-status Vechtstreekmuseum

ANBI-status Vechtstreekmuseum

Het Vechtstreekmuseum heeft de ANBI-status

Het Museum is een goed doel: de organisatie is aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is daarmee vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht. Steun aan het Museum kan hierdoor fiscaal gezien gunstig zijn, zowel voor particulieren als bedrijven. De belastingdienst betaalt mee aan uw gift, zie www.belastingdienst.nl/giften.

Eenmalig schenken als particulier

Eenmalige giften zijn fiscaal voordelig en kunt u als persoonsgebonden aftrek van de inkomensbelasting aftrekken. Op de website van de Belastingdienst vindt u uitleg en voorbeelden. U kunt uw gift overmaken naar rekening NL 08 RABO 0177815558  t.n.v. Stichting Vechtstreekmuseum o.v.v. ‘eenmalige gift’.

Periodiek schenken als particulier

Het is mogelijk om uw gift geheel (voor het museum als culturele instelling is dit 125% van uw gift) af te trekken van  uw inkomstenbelasting wanneer u voor minimaal  5 jaar een overeenkomst afsluit. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De overeenkomst voor een periodieke schenking is hier vinden.

U kunt natuurlijk ook Vriend van de Museum worden. U leest hier meer over de Vriendenstichting.

Algemene gegevens t.b.v. ANBI

Statutaire naam en contactgegevens:
Stichting Vechtstreekmuseum
Diependaalsedijk 19b
3601 GH Maarsssen

tel: 0346 570228  (secretaris)

email: info@vechtstreekmuseum.nl

RSIN/fiscaal-nummer: 803746829

KvK-nummer: 41187177

De stichting heeft ten doel:

– het verzamelen, documenteren, conserveren en tentoonstellen van objecten op het gebied van de Vechtstreekhistorie van de vroegste  archeologische vondsten tot de hedendaagse ontwikkelingen.
– hieronder wordt tevens begrepen het beheren van de collectie die de stichting van de gemeente Stichtse Vecht in bewaring en in bruikleen heeft.

Het beleidspan

De Stichting probeert haar doel te verwezenlijken door
– het (mede)organiseren van tijdelijke exposities over allerlei culturele en actuele onderwerpen;
– en voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband  houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beloningsbeleid

De bestuursleden zijn allen vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Jaarverslag 2022

Publicatie ANBI algemeen 2022

Meld uzelf aan voor de nieuwsbrief
 © 2024 Vechtstreek Museum
Webdesign: JHmedia