Praktische informatie historische groepsrondleidingen

Groepen
De groepsrondleidingen zijn bedoeld voor groepen en op aanvraag, groepsgrootte is maximaal 16 personen.

Duur
Alle hieronder vermelde rondleidingen duren ca 1,5 uur. Maar op aanvraag kan het natuurlijk altijd korter of langer.

Kosten
Voor een groepsrondleiding bij 6 of meer personen rekenen wij € 5 per persoon. Voor een groepsrondleiding bij minder dan 6 personen rekenen wij € 30 per groep. Desgewenst kan als extra voorafgaand of aansluitend aan de rondleiding het Vechtstreekmuseum worden bezocht. Met een museumkaart is dat gratis. Zonder museumkaart bedraagt de toegangsprijs € 7,50.

Thema-rondleidingen
Onderstaand treft u verschillende thema-rondleidingen aan. Desgewenst kunnen deze naar behoefte worden aangepast.

Vertrekpunt
Vechtstreekmuseum
Diependaalsedijk 19b
3601 GH Maarssen

Aanvragen rondleidingen
U kunt uw aanvraag voor een rondleiding tot minimaal één week voor de gewenste datum per e-mail sturen naar info@vechtstreekmuseum.nl. Geef daarbij aan naar welke rondleiding de voorkeur uitgaat, voor welke datum en voor hoeveel personen!

Historische groepsrondleidingen met gids

Rondleiding: Maarssendorp
Het ontstaan van Maarssen dateert uit 866 en werd toen Marsna genoemd wat “moerassige grond” betekent. Na het jaar 1000 is er sprake van een kleine nederzetting op de oeverwallen van de Vecht. Later werden langs de Vecht hofsteden gebouwd. In de 17de en 18de eeuw kwamen rijke kooplieden uit Amsterdam die zich hier vestigden en kwam ook de bouw van de buitenplaatsen en grachtenpanden op gang. Door ontginning van de veengronden ontstond het slagenlandschap. In de volgende eeuwen ontwikkelde Maarssen zich tot 40.000 Inwoners. Van deze rijke historie is nog veel te zien en te vertellen.

Rondleiding: Architectuur en bouwstijlen

Maarssen is rijk aan bijzondere bouwwerken, die in de periode vanaf 900 zijn ontstaan. De stijlen en kenmerken zijn de romaanse en de gotische stijl, het Hollandse classisme, neogotisch, barok en de moderne architectuur. De gids neemt u  in willekeurige volgorde mee naar deze bijzondere bouwwerken en verteld hierover. Uiteraard hiermede samenhangend de plaatselijke historie. Voor geïnteresseerden een mooie en leerzame rondleiding.

Rondleiding: Agrarische/ industriële ontwikkeling
We gaan terug naar begin 1800. In Maarssen waren er toen vooral ambachtslieden en agrarische activiteiten. De industriële ontwikkeling kondigde zich aan. Ambachtsman Soeders (wagenmaker) ging rijtuigen maken voor de spoorwegen. Dit werd het eerste industriële bedrijf in de provincie Utrecht. Met ruim 70 mensen in dit bedrijf werkzaam. Het bedrijf werd ook hofleverancier. Eind 1800 ontstond in Maarssen de Wolff accumulatoren fabriek. Ca 50 medewerkers. De gidsen vertellen hoe deze ontwikkelingen zijn verlopen.

Rondleiding: Buitenplaatsen
Vanaf 1600 vestigden de eerste rijke  Amsterdamse kooplieden zich in de Vechtstreek. Hofsteden werden omgebouwd tot buitenplaatsen, met koetshuizen, orangerie, theekoepels en tuinen. In het wandelgebied ontstonden er 17 buitenplaatsen. Nu zijn dat er nog 8. De komst van de Amsterdamse kooplieden had grote invloed op de ontwikkeling van Maarssen. De gidsen laten u veel zien en vertellen hier uitgebreid over.

Meld uzelf aan voor de nieuwsbrief
 © 2024 Vechtstreek Museum
Webdesign: JHmedia