Bestel nu eenvoudig uw kaarten online

Bestel uw kaarten

Historische groepsrondleidingen Vechtstreekmuseum

Rondleiding: Maarssendorp
Het ontstaan van Maarssen dateert uit 866 en werd toen Marsna genoemd wat “moerassige grond” betekent. Na het jaar 1000 is er sprake van een kleine nederzetting op de oeverwallen van de Vecht. Later werden langs de Vecht hofsteden gebouwd. In de 17de en 18de eeuw kwamen rijke kooplieden uit Amsterdam die zich hier vestigden en kwam ook de bouw van de buitenplaatsen en grachtenpanden op gang. Door ontginning van de veengronden ontstond het slagenlandschap. In de volgende eeuwen ontwikkelde Maarssen zich tot 40.000 Inwoners. Van deze rijke historie is nog veel te zien en te vertellen.

Rondleiding: Oud Zuilen
Rond 700 vindt de eerste bebouwing plaats. Centraal in deze kleine kern staat Slot Zuylen. Vanaf 1265 Huize Zuylen en in de volgende eeuwen uitgebreid tot Slot Zuylen. Met als bekendste bewoner Belle van Zuylen, intellectueel en filosofe. Met haar uitspraak “ik heb geen talent voor ondergeschiktheid”, gaf zij aan moeite te hebben met de adelstand. Na 1600 ontstonden er pan- en steenovens. De kleilaag langs de Vecht was zeer geschikt voor het bakken van stenen en dakpannen. Over de ontwikkeling van dit gebied is nog veel te zien en te vertellen.

 

Rondleiding: Architectuur en bouwstijlen
Maarssen is rijk aan bijzondere bouwwerken, die in de periode vanaf 900 zijn ontstaan. De stijlen en kenmerken zijn de romaanse en de gotische stijl, het Hollandse classisme, neogotisch, barok en de moderne architectuur. De gids neemt u  in willekeurige volgorde mee naar deze bijzondere bouwwerken en verteld hierover. Uiteraard hiermede samenhangend de plaatselijke historie. Voor geïnteresseerden een mooie en leerzame rondleiding.

 

Rondleiding: Agrarische/ industriële ontwikkeling
We gaan terug naar begin 1800. In Maarssen waren er toen vooral ambachtslieden en agrarische activiteiten. De industriële ontwikkeling kondigde zich aan. Ambachtsman Soeders (wagenmaker) ging rijtuigen maken voor de spoorwegen. Dit werd het eerste industriële bedrijf in de provincie Utrecht. Met ruim 70 mensen in dit bedrijf werkzaam. Het bedrijf werd ook hofleverancier. Eind 1800 ontstond in Maarssen de Wolff accumulatoren fabriek. Ca 50 medewerkers. De gidsen vertellen hoe deze ontwikkelingen zijn verlopen.

 

Rondleiding: Buitenplaatsen
Vanaf  1600 vestigden de eerste rijke  Amsterdamse kooplieden zich in de Vechtstreek. Hofsteden werden omgebouwd tot buitenplaatsen, met koetshuizen, orangerie, theekoepels en tuinen. In het wandelgebied ontstonden er 17 buitenplaatsen. Nu zijn dat er nog 8. De komst van de Amsterdamse kooplieden had grote invloed op de ontwikkeling van Maarssen. De gidsen laten u veel zien en vertellen hier uitgebreid over.

 

Fietsen met een praatje in de Vechtstreek
De Vechtstreek is in de ijstijd ontstaan met als afwateringskanaal van de Utrechtse Heuvelrug de rivier de Vecht. Later als belangrijke vaarroute Zuiderzee – Oude Rijn.  Maar ook als vaarverbinding Amsterdam – Utrecht. Het plassengebied en de Vecht zijn een belangrijke schakel in het Vechtstreekgebied.  Molens en forten kenmerken dit gebied. Tijdens de fietstocht wordt op verschillende plaatsen gestopt om hierover te vertellen.

 

Praktische informatie rondleidingen                                                                                                                           

Groepen
Rondleidingen zijn bedoeld voor groepen en op aanvraag, groepsgrootte is minimaal 5 en maximaal 18 personen. Bij de fietstocht is het maximum 6 personen.

Duur
Alle wandeltochten ca 1,5 uur. Alleen fietstocht 2,5 uur.

Kosten
Rondleidingen en fietstochten  € 5,-  per persoon incl. consumptie. Desgewenst kan als extra voorafgaand of aansluitend aan de rondleiding het Vechtstreekmuseum worden bezocht. Met een museumkaart is dat gratis. Zonder museumkaart bedraagt de toegangsprijs € 6.

Wanneer
Hiervoor kunt u een afspraak maken met het Vechtstreek museum.

Vertrekpunt
Vechtstreekmuseum
Diependaalsedijk 19b
3601 GH Maarssen 

Aanvragen rondleidingen
U kunt uw aanvraag voor een rondleiding tot minimaal één week voor de gewenste datum per e-mail sturen naar, info@vechtstreekmuseum.nl. Geef daarbij aan naar welke rondleiding de voorkeur uitgaat, voor welke datum en voor hoeveel personen!

Meld uzelf aan voor de nieuwsbrief