Stichting Vrienden van het Vechtstreekmuseum

DOELSTELLING
De Stichting heeft als doel het bevorderen van de instandhouding van het Vechtstreekmuseum. De Vereniging tracht haar doel te bereiken door bekendheid te geven aan het bestaan van het museum, door het aankopen van kunstvoorwerpen of het bijdragen daaraan, door het schenken van geldmiddelen, door het in bruikleen geven van kunstvoorwerpen en door het organiseren van activiteiten in het Vechtstreekmuseum.

VRIEND WORDEN?
Wilt u het Vechtstreekmuseum financieel ondersteunen wordt dan “Vriend van het Vechtstreekmuseum”. Meldt u zich dan hier aan.

WAT KRIJGT U DAARVOOR?
Vrij entree tot het museum gedurende het hele seizoen

  • U ontvangt de nieuwsbrief en blijft zo als eerste op de hoogte van alle nieuwe activiteiten
  • Uitnodiging voor speciale Vrienden bijeenkomsten
  • Reductie op kaarten voor geselecteerde activiteiten
  • 15% korting op aankopen in de museumwinkel

ALGEMENE INFORMATIE
Voor de ANBI-registratie zijn de volgende gegevens beschikbaar:
Stichting Vrienden van het Vechtstreekmuseum
Diependaalsedijk 19b
3601 GH Maarssen
telefoon: +31 (0)346 554440
email: vrienden@vechtstreekmuseum.nl
Rekening nr. RABO: NL05RABO0157681904

BESTUUR
Dhr. G.J.P. (Ad) Maaswinkel, voorzitter
Dhr. H.H. (Bert) Appeldoorn, secretaris
Dhr. R. (Ronald) Noordenbos, penningmeester
Mevr. W.A. (Lynn) Goossens-Schaede, lid

VERSLAG 2018
In 2018 is er een lichte groei geweest van Vrienden en sponsoren, er is een stapje voorwaarts gemaakt. Aan het einde van het jaar waren er 65 Vrienden ingeschreven en waren er contacten met diverse lokale bedrijven die doneren aan de stichting. Bij de werving van de ondersteuners worden zij uiteraard gewezen op de fiscale aftrekregeling op grond van de Geefwet.

Klik  hier  voor het verslag over 2018.

 

 

 

Meld uzelf aan voor de nieuwsbrief