Samenwerking

Het Vechtstreekmuseum werkt op diverse terreinen samen met organisaties, zowel bij de promotie, het maken van tentoonstellingen, het in bruikleen krijgen van kunstwerken als bij rondleidingen. Onderstaand vindt u een aantal van deze samenwerkingsvormen.

VechtExclusief

Juliette Jonker van VechtExclusief werkt regelmatig mee aan tentoonstellingen van het Vechtstreekmuseum. VechtExclusief verzorgt bijzondere excursies in de Vechtstreek. VechtExclusief maakt alle ins en outs van de Vechtstreek op een kundige, historisch verantwoorde en leuke manier toegankelijk. Alle programma’s kunnen uitgebreid worden met onder meer een bezoek aan het Vechtstreekmuseum. Meer informatie op de website van VechtExclusief.

Marcel Blekendaal, de Polderwachter

Marcel is als beeldend kunstenaar de bedenker, maker en uitvoerder van het wandelende kunstwerk ‘de polderwachter’. Hij is ook een enkele keer betrokken bij het samenstellen van een tentoonstelling van het Vechtstreekmuseum. Bovendien verzorgt hij de informatievoorziening in de regio. Kijk op de website van De Polderwachter voor meer informatie.

 Rederij Stichtse Vecht

Rederij St VechtRederij Stichtse Vecht verzorgt rondvaarten die gecombineerd kunnen worden met een bezoek aan het museum. Op de website kan dit rechtstreeks gereserveerd worden onder de knop online reserveren. Zie hiervoor de website www.rondvaartenvecht.nl/index.html

 

Meld uzelf aan voor de nieuwsbrief